Avantatges del nostre informe de compliment Article 201 bis llei Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164

Articulo 201 bis ley Ley 11 2021

Avantatges del nostre informe de compliment Article 201 bis llei Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164

Segons ens marca la llei Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, de el Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal en el seu Article 201 bis:

“… Constitueix infracció tributària la fabricació, producció i comercialització de sistemes i programes informàtics o electrònics que suporten els processos comptables, de facturació o de gestió per part de les persones o entitats que desenvolupin activitats econòmiques, quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

a) permetin portar comptabilitats diferents en els termes de l’article 200.1.d) d’aquesta Llei;

b) permetin no reflectir, totalment o parcialment, l’anotació de transaccions realitzades;

c) permetin registrar transaccions diferents de les anotacions realitzades;

d) permetin alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable;

e) no compleixin amb les especificacions tècniques que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, així com la seva llegibilitat per part dels òrgans competents de l’Administració Tributària, en els termes de l’article 29.2.j) d’aquesta Llei;

f) no es certifiquin, estant obligat a això per disposició reglamentària, els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats … ”

Avantatges del nostre informe de compliment Article 201 bis llei Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164

Donada la indefinició i la pressa per al seu compliment, octubre de 2021, oferim a les empreses un servei d’auditoria i avaluació, així com de recomanacions de compliment que permet:

Disposar d’un informe independent signat per un auditor CISA (Certified Information System Auditor) per ISACA i perit col·laborador amb la justícia de l’grau de compliment de la nova llei.
Oferir a terceres entitats, clients i altres, un informe que avalua de manera objectiva les bones pràctiques de la indústria que s’apliquen a aquesta llei, el grau de compliment i, si escau, un pla d’acció per a aquells gaps que puguin existir.
Amb aquest servei el client estarà molt a prop de complir amb la certificació oficial que en breu es publicarà, atès que s’audita i avalua les bones pràctiques per al compliment de la mateixa.
Com a eina de màrqueting i estratègica, podrà informar els seus clients i terceres parts de l’auditoria que ha estat sotmès, transmetent als seus clients un nivell de professionalització i preocupació per la normativa aplicable sota aquesta llei, diferenciant-se de la competència.

Conclusions

Malgrat que encara no s’ha publicat el procediment exacte de compliment i de certificació d’aquesta Llei, el nostre treball d’auditoria ajuda a augmentar el nivell de compliment, disposant d’un informe independent, incloent recomanacions de millora, per adaptar com més aviat a aquesta llei . Si ho aixi ho considera pot contactar amb nosaltres a l’email leyantifraude@luisvilanova.es o al telèfon 911277300