Recepta mèdica privada, avantatges competitius i novetats 2023

receta medica privada electronica

Recepta mèdica privada, avantatges competitius i novetats 2023

En aquests dies com a principal auditor extern de recepta mèdica electrònica privada ajudo a les principals solucions informàtiques de clíniques mèdiques, podòlegs i dentistes a adaptar el seu programari als requisits que ens planteja l’organitzaciómèdica col·legial respecte de mesures de seguretat i compliment que es requereix per a la gestió digital de receptes privades entre altres qüestions. En aquest post vull parlar de les novetats principals introduïdes per a la versió 1.1. dels requisits així com els avantatges competitius d’ obtenir aquesta homologació.

Recepta mèdica privada, avantatges competitius i novetats 2023

Recentment s’ha emès des dels Consells Generals de Col·legis Oficials de Metges, Dentistes, Podòlegs i Farmacèutics derivada del que disposa l’article 14 del Reial decret 1718/2010, una sèrie de novetats que tota solució de recepta privada electrònica ha de complir, canviant els principals requisits de la versió 1.0 de l’homologació.

Canvis en els requisits:

FT05: Mesures de control en relació amb la prescripció de medicaments estupefaents i psicotròpics

Es modifica aquest control per clarificar que, en cada recepta d’estupefaents, només es podrà prescriure un sol medicament i podrà emparar com a màxim la medicació precisa per a tres mesos de tractament i sense superar un total de quatre envasos, d’acord amb el RD 1675/2012.

Es modifica també aquest control per indicar que només podran prescriure’s i dispensar-se un envàs de substàncies i preparats medicinals psicotròpics per recepta i no podran fer-se en la mateixa recepta juntament amb altres medicaments, d’acord amb el RD 2829/1977.

S’ afegeixen aspectes a tenir en compte en la revisió tècnica que ha de realitzar l’ auditor en el seu informe d’ auditoria sobre aquestes dues indicacions.

FT11: Impressió del full d’ informació al pacient

Es modifica aquest control en el seu aspecte documental per indicar l’ obligació d’ afegir a la HIP el logo o denominació del titular de la certificació atorgada pel SREP i emesa pel CGCOM.

FD01: Continguts mínims de la recepta electrònica

Es modifica aquest control indicant l’obligació d’indicar la identificació del pacient d’acord amb els apartats 3.2 i 8.2 del RD 1718/2010.

FD02: Signatura electrònica

Es modifica aquest control per clarificar les opcions existents de signatura electrònica a usar en la prescripció de receptes, que són la signatura-e qualificada, la signatura-i avançada basada en certificat qualificat i la signatura-e no criptogràfica.

A més, s’ afegeixen aspectes tècnics a verificar per l’ auditor en el seu informe d’ auditoria, respecte dels diversos tipus de signatura-e que poden usar-se, principalment, en el cas de la signatura-e no criptogràfica.

SC01: Accés del metge al sistema de recepta electrònica

Es modifica aquest control perquè l’ auditor evidenciï en el seu informe que tècnicament es constata en el log del sistema de prescripció el moment i la resposta del Registre central de professionals del Consell General corresponent de la validació de l’ habilitació del prescriptor.

SC01bis: Inscripció dels professionals prescriptors

Es crea aquest control per clarificar tots els aspectes relacionats amb el registre del prescriptor davant el sistema de prescripció, que pot ser (1) presencialment, (2) telemàticament mitjançant certificat, o bé (3) a distància emprant mètodes de video-identificació.

SC01ter: Relació jurídica dels professionals prescriptors amb el Sistema de Prescripció

Es crea aquest control per clarificar quin tipus de relació s’ estableix entre els professionals prescriptors i el sistema de prescripció.

SC03: Accés del pacient al sistema de recepta electrònica

Es modifica aquest control per clarificar quin tipus d’ accés es permet als pacients quan un professional li ha de prescriure una recepta electrònica.

IN03: Verificació interoperable de certificats electrònics

Es modifica aquest control per clarificar concretament què s’ ha d’ obtenir en la verificació d’ una signatura-i avançada o qualificada, una signatura-e no criptogràfica i un segell de temps electrònic.

PD02: Mesures de seguretat derivades de confidencialitat de la informació emmagatzemada al Repositori

Es modifica aquest control per indicar que els documents que s’ aportin estiguin aprovats per l’ empresa titular de la certificació.

Avantatges comercials

Com comentava recentment amb alguns proveïdors de solucions informàtiques de recepta mèdica privada electrònica, cada dia més el pacient vol que la recepta li arribi per correu electrònic, vol anar a la farmàcia i que la seva recepta aquest allà, vol una sèrie de serveis digitals que sense aquesta homologació no pot obtenir. És per això que quan una clínica disposa d’ un programari homologat, el seu posicionament, la seva imatge, el seu servei orientat al client, etc. milloren de manera important, atès que probablement la seva competència o ja ho disposa o el disposarà, en un ecosistema empresarial tan competitiu tota diferència és un valor diferencia.

Conclusions

Si és client o fabricant d’ una solució de recepta mèdica electronica asseguri que aquesta estigui homologada per la CGCOM. Com a principal auditor extern d’Espanya d’aquesta homologació, contacte amb mi i l’assessoraré, amb la meua gran experiència demostrable, com obtindre aquesta homologació, on estan els punts clau, que es pot implementar l’Onboarding del prescriptor, com es realitza la provisió d’identitat, com es realitza la signatura electrònica de receptes, com podem gestionar els esdeveniments del sistema,  etc.

recetamedica@luisvilanova.es

911277300